Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Cwrs MBA 100% ar-lein

Paratoi i lwyddo. Enillwch radd MBA o ansawdd uchel o brifysgol sy'n cael ei harwain gan ddiwydiant ac sy'n canolbwyntio ar yrfa

Business people watching a presentation on the whiteboard
Gwnewch gais erbyn: 26 Chwefror 2024
I ddechrau ar: 4 Mawrth 2024
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA 100% Ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

 

Mae’r radd MBA cyfan gwbl ar-lein hon gan Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i chynllunio ar gyfer gweithiwyr proffesiynol sydd eisiau datblygu gwybodaeth fusnes a sgiliau arwain i symud ymlaen ymhellach yn eu gyrfa neu newid cyfeiriad yn llwyr.

Gyda’r rhaglen hon gallwch nawr ffitio astudio o gwmpas eich bywyd – ar unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais. I gynnig hyd yn oed mwy o hyblygrwydd, mae yna chwe dyddiad dechrau pob blwyddyn, opsiwn i dalu fesul modiwl ac mae’r llywodraeth yn cynnig benthyciadau ôl-raddedig i ymgeiswyr cymwys.

Fel rhan o Brifysgol Wrecsam, yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru rydym yn ymfalchïo yn ein sgoriau uchaf am gyflogadwyedd a’n harbenigedd mewn dysgu rhan amser a hyblyg.

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Dyluniad hyblyg ‘ennill-wrth-ddysgu’ ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur
 • Gallwch ennill eich cymhwyster MBA o fewn dwy flynedd
 • Rhaglenni wedi’u hadolygu gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA)
 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd* *(o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser) Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Talu fesul modiwl gyda rhandaliadau o £500 bob wyth wythnos
 • Diwylliant prifysgol amrywiol a chroesawgar gyda gwasanaeth cymorth myfyrwyr pwrpasol
 • Mae’r chwe dyddiad dechrau’r flwyddyn yn golygu y gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau ac astudio ar eich cyflymder eich hun.

Ynghylch y rhaglen MBA hon

Mae’r rhaglen MBA hon yn cael ei chyflwyno yn gyfan gwbl ar-lein ac fe’i cynlluniwyd i ddatblygu dealltwriaeth eang o fusnes gyda set o sgiliau busnes ymarferol sy’n darparu’r sylfaen i yrfa gyflym a llwyddiannus yn eich cyfeiriad dewisol. Byddwch yn datblygu arbenigedd mewn disgyblaethau busnes allweddol gan gynnwys strategaeth, marchnata, Rheoli Adnoddau Dynol a Chyllid, ac yn datblygu sgiliau megis creadigrwydd, arloesedd ac ystod o dechnegau dadansoddol.

Rhaglen MBA sy'n canolbwyntio ar yrfa i'ch paratoi i lwyddo yn y byd sydd ohoni heddiw