Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Gofynion mynediad

MBA Marketing

Rhaglenni MBA a MPA

  • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
  • Dylech feddu ar o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith
  • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith.
  • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.

Rhaglenni MSc Cyfrifiadureg a MA Addysg

  • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
  • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith.
  • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.

Rhaglenni BA a BBA Israddedig mewn Busnes

  • Dylech fod â 112 o bwyntiau Tariff (neu gyfwerth rhyngwladol).

Neu:

  • Bydd ymgeiswyr sydd heb y meini prawf mynediad safonol ond sydd â phrofiad sylweddol yn y diwydiant neu broffesiynol yn cael eu trin fesul achos a gellir eu gwahodd i drafodaeth / cyfweliad ag aelod o dîm y rhaglen.